Actualiteiten

Laatst bijgewerkt 14 mei 2015

 

Ter herinnering

Insturen voor de haiku-kalender 2016 kantot 31 mei 2015, vrij thema.
Maximum 5 teksten. Duidelijk vermelden kalender 2016
Insturen naar: info@haiku.be


JUBILEUMBUNDEL  2015  

In 2015 zal een bundel verschijnen met werk van leden van de Haiku Kring Nederland en van leden van de haikukernen van de vereniging. Ieder lid dat werk inzendt krijgt een bladzijde.
Dit is de eerste verzamelbundel van de jarige HKN  In navolging van de Britse en Amerikaanse haiku verenigingen, die jaarlijks een verzamelbundel uitbrengen, gaan wij ons ook daaraan wagen  De bundels  worden begroot op 10 euro per stuk, maar zullen gratis zijn voor de leden. Belangstellenden wordt gevraagd om werk in te zenden. Daarbij gelden de volgende regels:

– Leden van HKN  en HKN-kringkernen mogen meedoen.
– Iedere inzender krijgt een bladzijde met drie haiku’s/senryu’s of twee tanka’s.
– Een inzending bestaat uit minimaal het hiervoor genoemde aantal gedichten. Het maximum is zeven haiku’s/senryu’s of vijf tanka’s,
   waaruit de redactie dan kiest.
– Er mag zowel nog ongepubliceerd als reeds gepubliceerd werk worden ingezonden, met verantwoording bijgevoegd, ook
   eventuele lopende projecten van de schrijver zullen worden vermeld.
– Strikte toepassing van klassieke regels, zoals 5-7-5 lettergrepen en seizoenwoord, is niet vereist.
– Iedere inzender dient bij inzending minstens één exemplaar van de uitgave te bestellen.
– Leden van kernen die geen lid zijn van HKN  betalen bij vooruitbestelling maximaal €12 eveneens exclusief verzendkosten.
– Deze prijzen gelden ook voor niet-inzenders, die de uitgave willen ontvangen.
– Bij latere bestellingen is de prijs voor leden van HKN en voor anderen €15-. De meeroplage voor nabestellen is echter beperkt.
– De uiterste inzenddatum is 1 augustus 2015
– Inzendingen (per post - niet aangetekend) graag sturen naar:

Redactie JUBILEUMBUNDEL2015
p/a Rob Flipse,
Amersfoortsestraatweg 90 Flat E 10
1411 HG Naarden
of (per e-mail): robflipse@gmail.com

– Elke inzending bestaat uit:

a. de gedichten, liefst getypt of geprint, op één zijde van een A4, voorzien van de naam van de inzender.
b. een bijlage met naam en adres van de inzender, vermelding van het aantal bundels dat men wenst te ontvangen en het gegeven of men al dan niet lid is van HKN .

– Wie niet inzendt maar wel de bundel wil ontvangen, kan volstaan met het verstrekken van de onder b. Gevraagde informatie.
– De redactie bestaat uit Rob Flipse, en Nan Schepers.
– De bundel verschijnt uiterlijk in november 2015, maar zoveel eerder als mogelijk is.
– Bestelde exemplaren worden tegen contante betaling uitgereikt op ledenbijeenkomsten van HKN, zodat geen portokosten verschuldigd zijn.

Bestelde maar niet opgehaalde exemplaren worden later per post verstuurd, vergezeld van een rekening voor de kosten van de bestelling en de verzending.
De JUBILEUMBUNDEL biedt ruimte aan àlle leden en kernleden. Maak daar gebruik van!


Jac Vroemen. Overleden op 21 november 2014

 

hier ben ik geweest
zo zal ook het einde zijn
een bekende plaats

                  Jac Vroemen

Lees hier het IM geschreven door Piet van Mulkom.


De buitengewoon gezellige en leerzame HKN Ontmoetingsdag 2014 is alweer voorbij… klik hier voor de openingsrede van Paul Mercken.


Dear all,

 

The magazine called Happinez placed an article on haiku, in which I was introduced (September edition). The interviewer recommended me to make my website for the occasion.  Tomorrow the magazine will be in shops. 
Here is my site:
www.fuyukotomita.com
If you know someone who might be interested in, please forward this website address.
Thank you,
fuyuko tomita


Honderd Haiku voor Vrede…lees meer over dit project.

Dear haïku friend, Cher Haïjin, queridos...

Please, find attached and below our project :

100 HAIKUS FOR PEACE - CIEN HAIKUS PARA LA PAZ - CENT HAÏKUS POUR LA PAIX

isabel Asunsolo, haiku publisher

www.editions-liroli.net
Editions L'iroli
10, place du Plouy Saint-Lucien
60000 Beauvais, France
tel : 03 44 45 90 61
mobile : 06 30 73 40 93
 


Rob Flipse deed ons onderstaande foto’s van de Deense haikugroep toekomen.

danisch-haiku today-cover

 danisch-haiku


Twee haiku’s in Viva la libertà 

In de recente Italiaanse film Viva la libertà komen er twee haiku’s voor die met name zo worden genoemd. Deze humoristische politieke persiflage gaat over een vermoeide, ernstige, zakelijke en saaie leider van de oppositie. Wanneer hij enige tijd verdwijnt, vervangt zijn partij hem door zijn altijd lachende, muzikaal aangelegde, dichterlijke maar psychisch gestoorde tweelingbroer. Deze weet door zijn enthousiaste toespraken, waarin hij ongestoord de waarheid verkondigt, de kiezers voor zich te winnen. De film eindigt met de teruggekeerde echte politicus, die plots een brede glimlach vertoont en begint te neuriën. Is hij het wel, of is het toch zijn gekke broer?

De twee haiku’s van de gekke broer zijn:

È primavera!
Sottili veli di nebbia
Celano anche la montagna senza nome.

Het is lente!
Subtiele nevelsluiers
Verbergen ook de naamloze berg.

È la mia
Questa figura di spalle
Che se ne va nella pioggia?

Is ’t het mijne
Dat personage met schouders
Dat heengaat in de regen?


 

in morgenrood
kriekt uit duisternis
een zomerdag

Hoe een toevallige ontmoeting een mooi vervolg kreeg. (lees meer)


Oproep kettinggedicht  lees meer


De HKN-Bibliotheek verhuist  lees meer


Jaarverslag 2013 lees meer


Haiku-Nieuws uit Vlaanderen

In 2010 verscheen  de eerste bundel Haikupoëzie van de “President of the European Counsel “, Herman Van Rompuy.
Dit boekje werd uitgegeven door het Poëziecentrum te Gent.
Binnen de kortste keren was deze verzameling van 45 gedichtjes niet meer verkrijgbaar.
Op 3 oktober 2013 heeft een nieuwe bundel van dezelfde auteur het levenslicht aanschouwd : Haiku 2.
De dertig in het Vlaams geschreven haiku werden vertaald in het Engels door Hilde  De Meulenaere, in het Frans door Bernard De Coen, in het Japans  door Willy VandeWalle en in het Duits door Rainer Hesse. Ik mis de Latijnse vertaling door Andries Welkenhuysen. Haiku 1bevatte geen Japanse vertaling.
De auteur schrijft in de zojuist verschenen nieuwe haikubundel:
De Japanse vertaling slaat nu ook een brug naar het vaderland van de haikupoëzie.

Het kan dus ook geen toeval zijn, dat de presentatie van deze nieuwe aflevering in een Japanse omgeving plaats vond, in het residentiehuis van de Japanse ambassadeur te Brussel.
Zijn huis en erf zijn te vinden op een hoge heuvel te midden van een park, buiten het centrum van de hoofdstad  aan de Chemin des Silix ( Vuursteenweg ) in het Zuidwestelijk stadsdeel Watermaal – Bosvoorde.
De gastheer, de auteur, de uitgever, vrienden en kennissen van de auteur en andere genodigden woonden onder een stralende zon een harmonieuze bijeenkomst bij, waarbij ook de pers aanwezig was.Tenslotte moet worden genoemd de uitgebreide Japanse receptie.Kortom aangename uren.
Tenslotte citeer ik nog twee haiku:

drie rampen samen
de storm wordt zachte wind
een bries vol warmte
(2011, Tohoku aardbeving en tsunami)

een oude hond stapt
traag trouw naast zijn oude baas
samen oud worden.
Rainer Hesse


 

Uitslag van de contest:  Sharpening the green pencil 2013

Klik hier voor alle inzendingen en  juryraporten  van 1e, 2e  en 3e  prijs:   http://sharpeningthegreenpencil.blogspot.ro/
De winnende haiku:

letting go…
the butterflies I’ll never
see again
                   asmin amin, Singapore

de 8 Nederlandse deelnemers:
Corrie van Tright
Ria Schuurs Herselman
Bouwe Brouwer
Henk Arnold
Adrian Bouter
Paul Mercken
Jennifer Konu
Hetty Mulder